INSEKTER ER PITTORESKE, MEN DE VED AT DØ

Rødlig perlemorsommerfugl findes kun ganske få steder tilbage i Danmark, blandt andet i få skove på
Sjælland og Lolland Falster.
Forklaringen ligger ikke i dens elegante vinger, men i dens specifikke krav til levested.!

Rødlig perlemorssommerfugls parring kan foregå på træer, men æggene derimod de lægges kun på
violer.
Når så foråret kommer, så kommer laverne til verden. De kræver masser af solbadning og de
sydvestvendte tørre skråninger i skovlysninger og langs skovmoser er mest optimale.
Rødlig perlemorsommerfugl er kritisk truet i Danmark, desværre bare en blandt mange.

Vi ved, at den ikke bidrager med andet end skønhed, fine små sving i luften og vingestreger som selv
ikke den mest hippe arkitekt kan efterligne eller genskabe.

Det er ikke bare vores sommerfugle, bier og resten af insekterne, der er truet, det er hele systemet i
vores flora og fauna som står over for et kolossalt kollaps.
Danmark vil måske nok klare den, med langt mindre arter, men vores land bliver altså et meget mere
kedeligt sted og på sigt bliver alt ting besværligt uden liv.

Gennemgår man folketinget, så taler partierne hver som en om klima, de slynger rundt om sig med
begreber, fakta og slogans omkring klima – Imens står man tilbage og tænker, hvornår har de tænkt sig
at koncentrere sig om det vi har lige omkring os.?

Dyr og planter, vandløb og havet i Danmark, er under massivt pres og de holder ikke til, at vi forsætter,
som vi gør.
Danmark er det næstmest opdyrkede land i verden, kun overgået af Bangladesh.
Vi er det land i EU med mindst natura2000 beskyttede områder, ja vi har sidstepladsen.
Det er hverken grønt, eller det billede, vi er mange, som har om os selv.

Hvorfor begynder partierne ikke at tage problemet alvorligt. Vi har faktisk muligheder for at stoppe
tilbagegangen af biodiversitet. Vi kan rette op og vi kan få naturen tilbage.
Partierne bør tage dansk natur seriøst. Vi mangler at de erkende at alt, alt for meget jord at blevet
opdyrket, pløjet og høstet.

Vi producerer så meget, at trykket har banket vild natur tilbage. For ligesom at rødlig
perlemorsommerfugl kræver særlige steder, så kræver massevis af andre arter det samme. Da
landbruget har fået frit spil i mange årtier, så er pladsen altså blevet så lille, at arterne ikke længere har
mulighed for at leve.

Partierne bør begynde en tilbagetrækning af landbruget. Gentænke det. Fjerne og opkøbe områder og
vende dem til vild natur. Danmark har ikke brug for et kæmpe landbrug. Nej vi har brug for et meget
mindre økologisk landbrug som producerer smukke sunde råvarer til folket. Derimod så har vi
danskere, brug for at naturen igen fylder noget i landskabet og ligesom vi ikke længere benytter
kassettebånd og cd’er så kan landbruget sagtens genstartes og blive meget mere modern ligesom
icloud er idag.

Partierne skal stoppe deres jagt på flossede ord og tom klima snak, de skal begynde at tage
biodiversitet, arterne og livet i Danmark alvorligt, for kun ved at starte i baghaven, kan man række ud og
stoppe andet.

Kære partier, nedlæg det produktive landbrug, skab et mere kraftfuldt økologisk landbrug og genskab
kæmpe vilde sammenhængende naturområder igen.
Sæt vilde heste og helårs græssere ud, det er et kæmpe løft for områderne. Få historien om dansk
natur genfortalt, for vi kan godt vende skuden.

For husk bare Gundsømagle sø i 90’erne, den blev ødelagt af spildevand. Før det, var den en af de
mest fuglerige søer i øst Danmark. Nu er forureningen blevet stoppet og søen bliver langsomt, men
sikkert renere og er i dag igen et fuglereservat.

Så kære partier om lidt er der valg, vi vil have, at I begynder at tage naturen herhjemme alvorligt. I skal
stoppe skovhugst i statslige skove, vi skal have helårs græssende kvæg ud.

Landbruget skal skæres ind til benet og de områder som bliver frilagt givet tilbage til naturen.
For gør I ikke det, så kan vi glemme alt om rødlig perlemorsommerfugl og mange af de andre smukke
væsener som lever derude lige foran vores hoveddør.....

Nikolaj Kirk - fritænker