Bosch & fjord

Bosch & Fjord var en dynamisk, kreativ virksomhed som arbejdede i krydsfeltet mellem socialt design, skulptur, funktion, arkitektur og måske performance eller performativitet.

I efteråret 2002 udviklede vi i samarbejde med Bosch & Fjord, et udstillingsprojekt som samtidigt fungerede som et spisested.

Den kobling der er mellem mad og kunst, kom i høj grad til udtryk ved at integrere gæsterne i udstillingen. Maden blev det naturlige medie, hvorigennem kunsten blev indtaget – visuelt, fysisk og spirituelt.

Projektet foregik på Charlottenborg, hvor de fine højtidelige rammer blev sat i kontrast til måltidet, som skulle spises med fingrene. En af de grundlæggende tanker bag udstillingsprojektet var at bygge bro mellem modsætninger.

De tre uger som projektet løb over, var inddelt i temaer: 
Uge 1: Affaldsfri fastfood 
Uge 2: På gulvet spiser man pænt 
Uge 3: Hvordan kan man leve uden regler? 

Måltidets etikette blev illustreret gennem piktogrammer. Etikellen var et element i måltidet, som havde til hensigt at integrere gæsterne yderligere i oplevelsen og få dem til at se en sammenhæng mellem opfattelsen af maden og bruddet på normen.